Welkom bij parochiecentrum "Drieheem"

Drieheem

Welkom op de nieuwe website van parochiezaal "Drieheem".

Na de grote brand van 5 maart 2008 is de voltooing van ons nieuwe parochiecentrum een feit.

Op 27 maart 2011 werd het "Drieheem" feestelijk heropend.

Het parochiecentrum is in de eerste plaats bedoeld om de parochiale verenigingen een betaalbaar onderdak te bieden voor vergaderingen, bijeenkomsten en feesten.

Daarnaast staat het ook ter beschikking van iedereen die er gebruik van wil maken en wiens doelstellingen niet strijdig zijn met die van de Parochie. Wij richten ons hierbij zowel tot verenigingen, bedrijven als particuliere personen.

U kunt het DRIEHEEM huren voor:

  • Familie-, doop-, huwelijks-, jubileum- of ander feest

  • Bijeenkomst, feest of vergadering van uw vereniging

  • Tentoonstelling

  • Bedrijfspresentatie

  • Personeelsfeest

  • Dansfeest

  • Concert, optreden, enz...

 

U kan ons steeds contacteren via pagina CONTACT. Rechts bovenaan